Boek nu
Boek nu
Terug naar

E-mail disclaimer

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de persoon of organisatie aan wie deze is gericht.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, is behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Mooirivier niet toegestaan.

Indien het door u ontvangen e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u om de afzender te waarschuwen en deze e-mail en eventuele kopieën direct te vernietigen. Mooirivier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die voortkomt uit het elektronisch verzenden van dit e-mail bericht.

Op al onze prijsopgaven en transacties zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden, gedeponeerd onder nr. 05063749 bij Kamer van Koophandel te Zwolle.